31/07/21  Thi đua khen thưởng  231
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022
 24/04/20  Tổ chức cán bộ  6453
Tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT đợt 2 năm học 2019-2020
 06/03/20  Văn bản của Phòng  5477
Lịch phát sóng chương trình ôn tập HK I năm học 2019-2020  từ 09/3/2020 đến 14/3/2020
 21/02/20  Văn bản của Phòng  6708
Hướng dẫn công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19
 17/02/20  Văn bản của Phòng  6209
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid -19
 15/02/20  Văn bản của Phòng  4380
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV